Bestuur en commissies

Het bestuur en de commissies worden gekozen tijdens de Algemene ledenvergadering.

Tijdens de afgelopen ALV zijn de volgende leden van het bestuur gekozen en zijn de volgende commissies actief:

Bestuur HMS Handbal

R. Muijtjens

T. Anbeek

C. Swinkels

 

De volgende commissies zijn in het leven geroepen om de dagelijkse gang van zaken te ondersteunen:

  • Technische Commissie
  • Sponsor Commissie
  • Activiteiten Commissie
  • PR Commissie
  • Kas Commissie
  • Raad van toezicht (Beleid Commissie 2021)

Technische Commissie

Tekstje over de TC

tc.hms.achilles@gmail.com

Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie zorgt voor extra inkomsten voor de vereniging. Heeft contact met sponsors, de Vrienden van HMS en organiseert sponsorevenementen.

sc.hmsachilles@gmail.com

Activiteiten Commissie

Tekstjes over AC

activiteiten.hms.achilles@gmail.com

PR Commissie

De PR Commissie is verantwoordelijk voor alle communicatie binnen en buiten de club. Denk hierbij aan deze website, het onderhouden van social media en het versturen van de nieuwsbrief.

pr.hms.achilles@gmail.com

Kas Commissie

Tekstje over de TC

Raad van Toezicht

Tekstje over de TC